Tájékoztatás a GDPR és a törvény szerinti feldolgozással kapcsolatos személyes adatok védelméről

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét, ezért ezúton tájékoztatjuk Önt az Art. Az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27 -i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13., 14. és 21. cikke (a továbbiakban: GDPR) törvény), valamint a 19., 20. és 27. §. 18/2018 Koll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények (a továbbiakban: „Törvény”) módosításáról, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kezeljük személyes adatait, és melyek az Ön személyes adatvédelemhez való jogából eredő igényei és jogai.

  1. Személyes adatkezelő és a rá vonatkozó adatok

A felelős személy a következő címen vagy e-mail címen érhető el:

DONGFENG Import HU Kft.

Nám. Osloboditeľov 3B 040 01 Košice – mestská časť Juh

Tel.: +36 30 297 5550

E-mail: info@dongfengmotor.hu

 

  1. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai

A személyes adatokat a GDPR, a törvény, valamint a személyes adatok védelméhez való jog nemzeti és egyéb előírásainak megfelelően dolgozzuk fel (részleteket lásd alább). A személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának konkrét részletei minden egyes esetben függnek, különösen a szükséges vagy jóváhagyott szolgáltatásoktól. A személyes adatok feldolgozása céljából további részletek vagy részletek megtalálhatók az Ön rendelkezésére bocsátott vonatkozó szerződésekben, űrlapokban, hozzájárulásokban és / vagy egyéb dokumentumokban (pl. Weboldalunk használatával vagy feltételeinkkel kapcsolatban). Ezenkívül ez az adatvédelmi információ folyamatosan frissülhet, amelyet a weboldalunkon találhat.

2.1 A szerződés teljesítéséből vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásából eredő célok (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és 13. § (2) bekezdés). 1 levél b) pontja)

A személyes adatok feldolgozása az Önnel kötött szerződések teljesítése és a megrendelések feldolgozása érdekében történik. A feldolgozás így különösen arra szolgál, hogy a gyártó garanciát nyújtson, és további kiterjesztett garanciát nyújtson az autósegítés céljából, a digitális szolgáltatások nyilvántartását, a bónuszprogramot a fogyatékkal élők számára, a járművek finanszírozását stb. . A személyes adatok feldolgozására a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretein belüli intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából is sor kerül, pl. amikor tesztvezetéseket biztosít a potenciális ügyfeleknek. Az Ön megrendelései alapján biztosítjuk a szükséges szolgáltatásokat, tevékenységeket és megtesszük a megfelelő intézkedéseket. Ez magában foglalja különösen a veled való kommunikációt a szerződés feltételeiről, a tranzakciók, megrendelések és egyéb megállapodások ellenőrzését, valamint a minőségellenőrzést a megfelelő dokumentáció, panaszok, jótállások és garanciák, az üzleti folyamatok ellenőrzésére és optimalizálására irányuló intézkedések révén – valamint általános gondozási, ellenőrzési és felügyeleti kötelezettség társult vállalkozások (pl. anyavállalat) részéről; a termékfigyelés, a termékbiztonság és a közúti forgalom fenntartása (pl. hívások és szolgáltatási események révén), valamint a termékfejlesztés és -fejlesztés; az üzleti menedzsment statisztikai értékelése, a költségek nyilvántartása és ellenőrzése, a jelentések készítése, a belső és külső kommunikáció, a válságkezelés, az operatív szolgáltatások számviteli és adóértékelése, a kockázatkezelés, a jogi követelések érvényesítése és a védekezés peres ügyekben; az IT -biztonság (beleértve a rendszer- és ellenőrző teszteket) és az általános biztonság, beleértve az épületek és berendezések biztonságát, a hozzáférés -védelem biztosítása és érvényesítése (pl. hozzáférés -ellenőrzés révén); az adatok integritásának, hitelességének és elérhetőségének biztosítása, a bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása; felügyeleti hatóságok vagy szervek általi ellenőrzés (pl. ellenőrzés).

2.2 Jogos érdekünkből vagy harmadik felek jogos érdekéből eredő célok (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont és 13. § (2) bekezdés). 1 levél f) pontja

A szerződés fenti teljesítésén túl (beleértve a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtását is) feldolgozzuk az Ön személyes adatait, amikor ez jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelméhez szükséges, különösen a következő célokból:

reklám vagy piaci és közvélemény -kutatás, kivéve, ha Ön tiltakozott személyes adatai feldolgozása ellen;

információszerzés és adatcsere a hitelminősítő intézetekkel, ha azt gazdasági kockázatunk megköveteli;

szükségletelemzési folyamatok kutatása és optimalizálása;

új szolgáltatások és termékek, valamint a jelenlegi rendszerek és programok fejlesztése;

személyes adatok nyilvánosságra hozatala a kellő gondosság részeként a társaság eladásáról szóló tárgyalások során;

az európai és nemzetközi terrorista listákon történő ellenőrzésre, amennyiben jogi kötelezettségeink ezt megkövetelik;

adataink javítása, pl. nyilvánosan hozzáférhető adatok felhasználásával vagy kutatásával;

statisztikai értékelés vagy piacelemzés;

benchmarking;

jogi igényeink érvényesítése és védekezésünk olyan jogvitákban, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a szerződéses kapcsolathoz;

korlátozott adatfeldolgozás, kivéve, ha az adatok törlése lehetséges vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetséges egy speciális típusú tárolás miatt;

pontozási rendszerek és / vagy automatizált döntéshozatali folyamatok fejlesztése;

a bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása, kivéve a kizárólag jogi kötelezettségek teljesítése céljából történő feldolgozást;

épületek és berendezések biztosítása (pl. beléptető és kamerarendszereken keresztül), amennyiben ez a tevékenység túlmutat az általános gondozási kötelezettségeken;

belső és külső vizsgálatok, biztonsági eljárások;

a telefonbeszélgetések minőségellenőrzési és képzési célú megfigyelése vagy rögzítése;

magán- vagy állami tanúsítvány megszerzése és fenntartása;

a jogaink védelmére irányuló intézkedések, mint például a kamerás megfigyelés ügyfeleink és alkalmazottaink védelme érdekében, valamint bizonyítékok szolgáltatása bűncselekmények és azok megelőzése esetén.

2.3 Feldolgozás az Ön hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és 13. § (2) bekezdés) 1 levél törvény a) pontja)

Személyes adatait bizonyos célokra (pl. Vállalati kommunikációs rendszerek személyes célú használata, fotók / videók az intraneten / interneten való közzétételhez) is feldolgozhatjuk az Ön hozzájárulásával. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik a GDPR hatálybalépése előtt adott hozzájárulásának visszavonására is, azaz. 2018. május 25. előtt Önnek joga van kifejezetten tájékoztatni a hozzájárulás visszavonásának vagy megtagadásának következményeiről közvetlenül az ilyen hozzájárulás szövegében.

A hozzájárulás visszavonása általában csak a jövőben érvényes. A hozzájárulás megadása előtt lezajlott adatfeldolgozást ez nem érinti, és a jogszabályoknak megfelelően marad.

2.4 A jogszabályi kötelezettség teljesítéséből eredő célok (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 13. § (1) bekezdése). 1 levél törvény c) pontja) vagy a közérdekű feldolgozásból (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja és a 13. § (1) bekezdése). 1 levél törvény e) pontja)

Mint minden vállalkozó üzleti tevékenységéhez, számos jogi kötelezettség is része a vállalkozásunknak. Ezek elsősorban jogi követelmények (pl. Kereskedelmi és adójog), de a felügyeleti hatóság vagy az alapszabályok által meghatározott szabályok is. A feldolgozási célok közé tartozhat továbbá a személyazonosság és az életkor ellenőrzése, a csalás és a pénzmosás megelőzése (pl. Adatok ellenőrzése az európai és nemzetközi terrorista listákon), az adójog szerinti ellenőrzési és jelentési kötelezettségek teljesítése, valamint az adatok archiválása és a személyes adatok biztonságának biztosítása, adótanácsadók / könyvvizsgálók, adó- és egyéb felügyeleti hatóságok által végzett ellenőrzések céljából. Ezenkívül szükség lehet a személyes adatok nyilvánosságra hozatalára a közigazgatási / bírósági végzések keretében bizonyítékok gyűjtése, jogok érvényesítése, valamint büntetőeljárás lefolytatása vagy polgári jogi követelések kielégítése érdekében.

  1. A kezelt személyes adatok kategóriái, ha nem közvetlenül Öntől származnak, és származásukból

Ha az Önnel fennálló szerződéses jogviszonnyal vagy az Ön által végzett tevékenységekkel kapcsolatban szükség van rá, akkor feldolgozhatjuk az Ön adatait, amelyeket jogszerűen szereztünk be a Dongfeng Authorized Network szervezetektől, vagy más társaságoktól (pl. Biztosítótársaságok vagy finanszírozási szolgáltatók), vagy más harmadik felek (hitelminősítő intézetek, címjegyzékek). Ezenkívül feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket jogszerűen gyűjtöttünk, kaptunk vagy szereztünk nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. Üzleti és egyéb nyilvántartások, a sajtó, az internet és más médiumok), ha szükséges, és ha ezeket az adatokat a törvény.

A személyes adatok vonatkozó kategóriái különösen a következők:

személyes adatok (név, születési idő, születési hely, állampolgárság, családi állapot, foglalkozás / vállalkozás és összehasonlítható adatok, kapcsolattartó személy, vezetői engedély és hasonló adatok)

elérhetőségek (cím, e-mail cím, telefonszám és hasonló adatok)

tulajdonosok és bérlők

a nyilvántartásokból származó adatok (a népesség -nyilvántartás adatai és hasonló adatok)

a vezetői engedélyből vagy személyi igazolványból származó adatok

a betéti és hitelkártya -tartozások kifizetésének / kiegyenlítésének megerősítése

pénzügyi helyzetére vonatkozó információk (hitelképességre vonatkozó adatok, beleértve az értékelést is, azaz a gazdasági kockázatértékeléshez szükséges adatok)

ügyféltörténet

jármű műszaki adatai, beleértve a diagnosztikai adatokat

karbantartási és javítási információk

az általunk kínált média használatával kapcsolatos adatok (pl. weboldalunkhoz, alkalmazásokhoz vagy hírlevelekhez való hozzáférési idő, bejegyzések és kattintható oldalak / linkek és hasonló adatok)

kamerás felvételek adatai

  1. A személyes adatok címzettjei vagy címzettjei

Vállalatunkban az adatokat hozzáférhetővé tesszük azoknak a belső osztályoknak vagy szervezeti egységeknek, amelyeknek szükségük van szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítésére, vagy amelyek jogos érdekeink gyakorlásához ilyen adatokat igényelnek.

Adatait csak a következő esetekben bocsátják rendelkezésre / továbbítják külső vállalatoknak és személyeknek:

a szerződés teljesítésével kapcsolatban;

olyan célokra, amelyekre kötelesek vagy jogosultak vagyunk információszolgáltatásra, értesítésre vagy személyes adatok továbbítására (pl. felelősségbiztosítást nyújtó munkáltatók, egészségbiztosítók, adóhatóságok) jogi kötelezettségek teljesítése céljából vagy közérdekű esetekben (lásd 2.4. cikk);

amennyiben az általunk felhatalmazott külső szolgáltatók közvetítőként vagy bizonyos tevékenységeket végző személyként dolgozzák fel az adatokat (pl. segítségnyújtási szolgáltatók, opcionális kiterjesztett garanciaszolgáltatók, valamint lízing- és finanszírozási szolgáltatók, külső adatközpontok, informatikai alkalmazások támogatása és karbantartása, archiválás, dokumentumfeldolgozás, call center szolgáltatások, megfelelőségi szolgáltatások, adatellenőrzés és szűrés pénzmosás elleni célokra, adatellenőrzés és adatvédelem, hitelesség-ellenőrzés, adatkezelés, vásárlás / jutalékok, ügyfélkezelés, levélkézbesítés, marketing, médiatechnológiák, kutatás, kockázatkezelés, számlázási szolgáltatások, távközlés, weboldal -adminisztráció, auditálási szolgáltatások, futárszolgálatok vagy logisztika);

jogos érdekünkből vagy egy harmadik fél jogos érdekéből fakadóan, az Art. 2.2 (pl. Személyes adatok továbbítása hatóságoknak, hitelminősítő intézeteknek, adósságbehajtó ügynökségeknek, ügyvédeknek, bíróságoknak, szakértőknek, csoportos társaságoknak és felügyeleti hatóságoknak);

ha hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatokat harmadik félnek továbbítsunk.

Továbbá tartózkodunk attól, hogy személyes adatait harmadik félnek továbbítsuk, ha Önt erről az adattovábbításról külön nem tájékoztatták. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak feldolgozását külső szolgáltatókra bízzuk, az Ön adatait ugyanolyan mértékben védjük, mint az általunk védett, ezen szolgáltatások nyújtásának körébe tartozó biztonsági intézkedések. Mindenesetre ezek a harmadik felek csak arra a célra használják fel az Ön személyes adatait, amelyre azokat rendelkezésre bocsátották.

  1. Az az időszak, ameddig személyes adatait tárolják

Személyes adatait elvileg a szerződéses kapcsolatunk időtartama alatt dolgozzuk fel és tároljuk. Ebbe beletartozik a tárgyalások megnyitása a szerződés megkötéséről (szerződés előtti kapcsolatok) és a szerződés megkötése is.

Ezenkívül különféle dokumentációs és archiválási kötelezettségek vonatkoznak ránk, többek között kereskedelmi, adóügyi vagy pénzmosás elleni szabályozás alapján. A dokumentációban és / vagy archiválásban meghatározott időszakok és időszakok a szerződéses vagy szerződéskötés előtti kapcsolat megszűnését követő tíz évig tartanak.

Ezenkívül a speciális jogszabályi rendelkezések hosszabb időtartamot is előírhatnak (pl. Kötelezettségünk arra, hogy termékeinket figyelemmel kísérjük a jármű élettartamának végéig, hogy szükség esetén hívást vagy szerviztevékenységet végezhessenek).

Hacsak az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogi kötelezettségek és jogok teljesítéséhez és gyakorlásához, azokat rendszerint törlik, kivéve, ha – korlátozott ideig – további feldolgozásuk történik az Art. 2.2 nyomós jogos érdek miatt. Az uralkodó jogos érdek például abban a helyzetben van, amikor az adatokat nem lehet törölni az adattár különleges jellege miatt, vagy amikor ez csak aránytalanul magas költségek mellett lehetséges, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések kizárják az egyéb célú feldolgozást.

  1. Adatfeldolgozás harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben

Az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban (EGT, úgynevezett harmadik országok) lévő személyeknek adják el, amikor szükség van az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségek teljesítésére (pl. Ha másik országba vannak kiküldve), ha a törvény előírja adószabályok szerinti kötelezettségek), ha ezt jogos érdekünk vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján hajtjuk végre, vagy ehhez hozzájárult.

Ugyanakkor az Ön adatait harmadik országban is feldolgozhatják, még akkor is, ha a szolgáltatók részt vesznek a megrendelés feldolgozásában. Hacsak az Európai Bizottság nem hozott döntést az érintett ország megfelelő szintű személyes adatainak védelméről, garantáljuk, hogy jogait és szabadságait megfelelően védik és garantálják a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályoknak megfelelően, szerződéses kikötések révén. Kérésre részletes tájékoztatást adunk.

Tájékoztatást kérhet a megfelelő vagy ésszerű garanciákról, valamint arról, hogyan és hol szerezhet be másolatot a vállalat felelős személyétől vagy a HR részlegtől, aki Önnel kommunikál.

  1. A járművel kapcsolatos adatok megőrzése

Elektronikus vezérlőegységek vannak felszerelve a járműben. Ezek a vezérlőegységek feldolgozzák az adatokat, amelyeket pl. járművek érzékelőiből, amelyeket maguk hoznak létre vagy cserélnek egymással. Bizonyos vezérlőegységek a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek, mások vezetési segítséget nyújtanak (vezetősegítő rendszerek), vagy kényelmi vagy szórakoztató funkciókat biztosítanak.

Az alábbiakban általános információkat talál a járműveken belüli adatfeldolgozásról. További információk a járművében gyűjtött és tárolt konkrét adatokról, valamint arról, hogy milyen célokra értékesítik harmadik félnek, megtalálható a vonatkozó felhasználói kézikönyv „Adatvédelem” című cikkében, amely közvetlen linkeket is tartalmaz a kérdés .. Ezek a kezelési utasítások online is elérhetők, és a jármű konfigurációjától függően, digitális formában is közvetlenül a járműben.

Személyes referenciaadatok

Minden járművet egyedi járműazonosító számmal azonosítanak. Ez a járműazonosító szám megtalálható a jelenlegi és korábbi járműtulajdonosokhoz. A járműből nyert adatok más módon is visszavezethetők a jármű tulajdonosához vagy vezetőjéhez, például rendszámtáblák segítségével.

A vezérlőegységek által generált vagy feldolgozott adatok tehát személyes adatok lehetnek. Attól függően, hogy milyen járműadatok állnak rendelkezésre, következtetéseket lehet levonni például vezetési stílusáról, tartózkodási helyéről, útvonaláról vagy fogyasztásáról.

A magánélethez való jogai

Ami a személyes adatok védelméhez való jogot illeti, bizonyos jogai vannak az Ön személyes adatait feldolgozó vállalatokkal kapcsolatban.

Így Ön jogosult arra, hogy kérje az információk teljes körű ingyenes közzétételét közvetlenül a gyártóval és harmadik felekkel (pl. Felhatalmazott segítségnyújtó szolgálatok vagy műhelyek, gépjárművön belüli online szolgáltatók) kapcsolatban, feltéve, hogy azok tárolták az Ön személyes adatait. Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatokat tárolnak Önről, milyen célból és mi az eredetük. Az információhoz való joga magában foglalja a személyes adatok más harmadik feleknek történő továbbítását is.

A kizárólag a járműben tárolt adatok csak szakmai segítséggel érhetők el, pl. műhelyek és adott esetben térítés ellenében.

Jogi követelmények a személyes adatok közzétételével kapcsolatban

A törvény által előírt mértékben a gyártók kötelesek a hatóságok kérésére a hatóságok rendelkezésére bocsátani az adott esetben szükséges mértékben (pl. Büntetőeljárás esetén).

A hatóságok különleges esetekben is jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, a törvény által előírt mértékben. Például baleset esetén a légzsák vezérlőegységből információkat lehet kiolvasni a baleset körülményeinek tisztázására.

Gépjármű üzemeltetési adatok

A vezérlőegységek a jármű üzemeltetése céljából dolgozzák fel az adatokat:

Ezek az adatok például:

a jármű állapotára vonatkozó információk (pl. sebesség, lassítás, utólagos gyorsítás, kerékfordulatszám, biztonsági övek jelzése),

környezeti feltételek (pl. hőmérséklet, esőérzékelő, távolságérzékelő).

Ezek az adatok általában ideiglenesek, nem tárolódnak a jármű élettartama után, és csak a járműben kerülnek feldolgozásra. A vezérlőegységek általában tárolóeszközöket tartalmaznak. Ezeket ideiglenesen vagy véglegesen lehet használni a jármű állapotának, az alkatrészek igénybevételének, a karbantartási követelményeknek, valamint a műszaki eseményeknek és hibáknak a dokumentálására.

A műszaki konfigurációtól függően a következő információk tárolhatók:

a rendszer alkatrészeinek működési feltételei (pl. információ a töltésről, a guminyomásról és az akkumulátor állapotáról),

a rendszer fontos alkatrészeinek (pl. világítás és fékek) meghibásodása és hibája,

a rendszerek reagálása vészhelyzetekre (pl. légzsák kioldása, stabilitásszabályozó rendszer aktiválása),

információ azokról az eseményekről, amelyek során a jármű megsérült,

elektromos járművek esetében a nagyfeszültségű akkumulátor töltöttségi szintjét és a becsült hatótávolságot

Bizonyos esetekben (például ha a jármű hibát észlelt) szükség lehet olyan adatok tárolására, amelyek általában átmeneti jellegűek.

Ha igénybe vesz bizonyos szolgáltatásokat (pl. Javítás és karbantartás), szükség esetén lehetséges a tárolt üzemi adatok és a jármű azonosító számával együtt történő olvasása és felhasználása. A jármű adatait a Dongfeng hálózat alkalmazottai (pl. Hivatalos műhelyek, gyártók) vagy harmadik felek (pl. Segélyszolgálatok, független javítók) olvashatják. Ugyanez vonatkozik a panaszokra és a minőségbiztosítási intézkedésekre is.

Az adatokat általában a jármű kötelező OBD (fedélzeti diagnosztikai) csatlakozásán keresztül olvassák be. Az olvasott üzemeltetési adatok dokumentálják a jármű vagy annak egyes alkatrészei műszaki állapotát, és segítenek a hibadiagnosztikában, a garanciális kötelezettségek betartásában és a minőség javításában. Ezeket az információkat, különösen az alkatrészek feszültségeire, a műszaki eseményekre, a működési hibákra és egyéb hibákra vonatkozó információkat, szükség esetén meg kell adni a gyártónak a jármű azonosító számával együtt. Ezenkívül a termék felelőssége a gyártó felelőssége. Ebből a célból a gyártó a jármű működési adatait külsőleg használja, például hívásokhoz. Ezen adatok felhasználhatók az ügyfél szavatossági igényeinek és a gyártó felelősségének ellenőrzésére is.

A jármű hibamemóriáját a szerviztechnikus javíthatja és karbantarthatja, vagy kérésére visszaállíthatja.

Kényelem és szórakoztató funkciók

A jármű használata során bármikor elmentheti és megváltoztathatja / visszaállíthatja a gépjármű kényelmi beállításait és egyéb funkcióit az Ön igényei szerint.

Az adott járműkonfigurációtól függően ezek a funkciók lehetnek

ülés és kormánykerék helyzetének beállítása,

az alváz és a légkondicionáló beállítása,

alkalmazkodás, mint pl belső világítás.

A kiválasztott konfigurációtól függően az is lehetséges, hogy adatait a jármű információs rendszereiben tárolja.

A jármű specifikus konfigurációjától függően ezek a következők lehetnek:

multimédiás adatok, pl. Zene, filmek vagy fényképek lejátszása integrált multimédiás rendszeren

címtáradatok integrált kihangosító rendszerrel vagy integrált navigációs rendszerrel együtt,

navigációs célpontok megadása,

az internetes szolgáltatások használatára vonatkozó adatok.

Ez a járműben lévő kényelmi és szórakoztatási funkciókra vonatkozó információ megtalálható a járműben, vagy a járműhöz csatlakoztatott eszközön (pl. Okostelefon, USB flash meghajtó vagy MP3 lejátszó). Ezeket az információkat bármikor törölheti, feltéve, hogy azokat közvetlenül is megadta.

Ezen adatok járművön kívüli továbbítása kizárólag az Ön igényeitől függ, különösen az online szolgáltatások használatakor kiválasztott beállításoktól.

Okostelefonok, például az Android Auto vagy az Apple Car Play integrálása

Ha járműve ennek megfelelően van felszerelve, csatlakoztathatja okostelefonját vagy más mobileszközét, és vezérelheti azokat a jármű integrált kezelőszerveivel. Az okostelefon képei és hangjai reprodukálhatók a jármű multimédiás rendszerén keresztül. Ezzel párhuzamosan bizonyos adatok átkerülnek az okostelefonra. A kapcsolat típusától függően ezek az információk tartalmazhatnak helyadatokat, nappali / éjszakai üzemmódot és egyéb általános járműinformációkat. Kérjük, ismerkedjen meg a jármű szórakoztató rendszerének használati utasításával.

Az okostelefon-jármű kapcsolat lehetővé teszi a kiválasztott okostelefon-alkalmazások közvetlen használatát a járműben, például a navigációt vagy a zenelejátszást. Az okostelefon és a jármű között nincs más interakció, különösen az eszköz nem rendelkezik aktív hozzáféréssel a jármű adataihoz. A további adatfeldolgozás jellegét az alkalmazásszolgáltató határozza meg. Az, hogy és milyen beállításokat lehet használni, az okostelefon adott alkalmazásától és operációs rendszerétől függ.

Online szolgáltatások

Ha járműve vezeték nélküli hálózati kapcsolattal van felszerelve, ez lehetővé teszi az adatok cseréjét a jármű és más rendszerek között. A vezeték nélküli kapcsolat az egyes járművekre jellemző átviteli és vételi egységen vagy egy mobil terminálon (pl. Okostelefonon) keresztül jön létre, amelyet a járműhöz csatlakoztatott. Ezzel a hálózati kapcsolattal online funkciókat is használhat. Ide tartoznak a gyártó vagy más szolgáltató által biztosított online szolgáltatások és alkalmazások.

A gyártó által nyújtott szolgáltatások

Az általunk nyújtott online szolgáltatásokat a Dongfeng egy megfelelő helyen írja le (pl. Az üzemeltetési kézikönyv és / vagy a vonatkozó nemzeti Dongfeng weboldal), és a kapcsolódó személyes adatvédelmi információkkal együtt nyújtják. A személyes adatok felhasználhatók online szolgáltatások nyújtására. Az ilyen célú adatcsere biztonságos kapcsolaton keresztül történik, például az erre a célra tervezett számítógépes rendszerek segítségével. A szolgáltatások nyújtása mellett a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása kizárólag törvényes felhatalmazás alapján történik, pl. törvényben vagy közös megegyezéssel és beleegyezéssel előírt segélyhívó rendszer esetén.

A szolgáltatások és funkciók (amelyek díjat számíthatnak fel), és bizonyos esetekben a teljes vezeték nélküli kapcsolat aktiválható vagy deaktiválható a járműben. Ebből nem tartoznak a törvény által előírt funkciók és szolgáltatások, mint pl segélyhívó rendszerek.

Harmadik féltől származó szolgáltatások

Ha úgy dönt, hogy más szolgáltatók (harmadik felek) online szolgáltatásait használja, akkor tudomásul veszi, hogy ezek a szolgáltatások az adott szolgáltató felelőssége, és az általuk meghatározott adatvédelmi feltételek vonatkoznak rájuk. A gyártónak általában nincs befolyása az így megnevezett tartalomra.

Kérjük, mindig érdeklődjön az illetékes szolgáltatótól a személyes adatok ezen harmadik felek általi gyűjtésének és kezelésének jellegéről, terjedelméről és céljáról.

  1. A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok

Ha megfelel a megadott feltételeknek, akkor gyakorolhatja az alábbi, személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait velünk szemben

Önnek joga van az Ön személyes adataival kapcsolatos információkhoz, amelyeket az Önről az Art. 15 GDPR és a 21. §.

Önnek joga van kijavítani a helytelen vagy helytelen adatokat, ha azt az Art. GDPR 16. pontja és a törvény 22. § -a.

Ha kívánja, gyakorolhatja az adatok törléséhez való jogát az Art. 17 GDPR és a törvény 23. § -a, ha ezt semmilyen törvényi rendelkezés vagy az érvényes jogos érdekeink nem akadályozzák (pl. Jogaink és követeléseink gyakorlása).

Pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően. A GDPR 18. pontja és a törvény 24. § -a értelmében Ön jogosult korlátozni a feldolgozást.

Önnek is joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen a GDPR 21. cikkével és a törvény 27. § -ával összhangban, aminek következtében kötelesek vagyunk leállítani adatainak feldolgozását. Az adatkezeléssel szembeni kifogásolási jog gyakorlása során figyelembe vesszük az Ön egyedi helyzetére vonatkozó különleges körülményeket, míg jogos érdekeink felülmúlhatják az Ön tiltakozási jogát.

Önnek joga van ahhoz, hogy adatait az Art. 20 GDPR és a törvény 26. §-a strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában, valamint az ilyen harmadik félnek történő adattovábbításhoz való jog.

Ezenkívül Önnek jogában áll bármikor visszavonni nekünk adott hozzájárulását a jövőre nézve (lásd 2.3. Pont).

Önnek is joga van panaszt benyújtani az Art. 77 GDPR a felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Hraničná 4826/12, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság, web: dataprotection.gov.sk, tel: +421/ 2/ 3231 3220. Elsősorban azonban azt javasoljuk, először mindig vegye fel a kapcsolatot felelős személyünkkel.

Követeléseit írásban küldje el a fenti címünkre vagy közvetlenül felelős személyünkhöz.

  1. Annak az adatmennyiségnek, amelyet Önnek meg kell adnia nekünk

Csak olyan személyes adatokra van szükségünk Öntől, amelyek megadása szükséges a szerződéses jogviszonyunk vagy a szerződéskötés előtti kölcsönös kapcsolataink létrehozásához és későbbi teljesítéséhez, vagy amelyek feldolgozását a törvény előírja. Ezen személyes adatok nélkül általában nem lehetséges a kölcsönös szerződésünk megkötése vagy megfelelő teljesítése, és ugyanez vonatkozik azokra az adatokra is, amelyeket a szerződés teljesítése után is kérhetünk Öntől. Ha ilyen információkat kérünk Öntől, akkor mindig kifejezetten tájékoztatni fogjuk azok megadásának önkéntes jellegéről.

  1. Automatizált döntéshozatal megléte egyedi esetekben (beleértve a profilalkotást is)

Automatizált döntéshozatal megléte egyedi esetekben (beleértve a profilalkotást is)

Tevékenységünk során nem hajtunk végre automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikkében és a törvény 28. §-ában meghatározottak szerint. Ha a jövőben automatikus döntéseket hozunk egyedi esetekben, akkor a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatjuk Önt.

Bizonyos körülmények között az Ön adatait részben feldolgozhatjuk bizonyos személyes szempontok értékelése érdekében (profilalkotás).

Használhatunk értékelési eszközöket, hogy célzott információkat és tanácsokat nyújtsunk Önnek bizonyos termékekről. Ezek az eszközök lehetővé teszik az Ön igényeire, a kommunikációra és a reklámra összpontosító terméktervezést, beleértve a piackutatást és a közvéleményt.

Ezek az eljárások felhasználhatók a fizetőképesség és a hitelesség felmérésére, valamint a csalás és a pénzmosás elleni küzdelemre is. „Pontozási értékek” használhatók a hitelesség felmérésére. Pontozás esetén matematikai módszerekkel számítják ki annak valószínűségét, hogy az ügyfél teljesíti fizetési kötelezettségeit a szerződésnek megfelelően. Ezek az értékek megkönnyítik munkánkat az Ön hitelességének felmérésében, a termékkínálattal kapcsolatos döntések meghozatalában, és beépülnek a kockázatkezelési rendszerünkbe. A számítás matematikailag és statisztikailag ellenőrzött és elismert módszereken alapul, és az Ön által megadott adatokon alapul, különösen a jövedelmekre, kiadásokra, rövid lejáratú kötelezettségekre, foglalkozásokra, munkáltatóra, a ledolgozott évek számára, a korábbi munkahelyekről / foglalkozásokra vonatkozó tapasztalatokra, korábbi kölcsönök a szerződéseknek és a hitelügynökségek információinak megfelelően.

Az állampolgárságra és a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó információk az Art. 9 A GDPR és a törvény 16. § -a nem kerül feldolgozásra.

Az állampolgárságra és a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó információk az Art. 9 A GDPR és a törvény 16. § -a nem kerül feldolgozásra.

Tájékoztatás a tiltakozási jogáról az Art. 21. GDPR és a törvény 27. §

Önnek bármikor joga van kifogást emelni személyes adatai olyan kezelése ellen, amely jogi alapon történik az Art. 6 par. 1 levél f) GDPR és a 13. §. 1 levél f) pontja (jogos érdek) vagy az Art. 6 par. 1 levél e) GDPR és a 13. §. 1 levél törvény e) pontja (közérdek). Az ilyen kifogás feltétele azonban az Ön helyzetével kapcsolatos okok megléte. Ugyanez a feltétel vonatkozik az Art. 4 par. 4 GDPR és 5. § betű g) pontja alapján, amelyet ezen az alapon hajtanak végre.

Ha kifogásolja a feldolgozást, akkor nem dolgozhatjuk fel tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítottuk a kezeléshez szükséges jogos okokat, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi követelések bizonyításának, érvényesítésének vagy védelmének okait. .

Bizonyos esetekben személyes adatait közvetlen marketing célokra is felhasználhatjuk. Ha nem kíván hirdetéseket kapni, akkor bármikor joga van tiltakozni. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben közvetlen marketingre vonatkozik. Ezt a kifogást a jövőben mindig elfogadjuk.

Ha kifogást emel személyes adatai ilyen célú feldolgozása ellen, akkor tovább nem használjuk fel adatait közvetlen marketing célokra.

Tájékoztathat minket a kifogásról, az értesítés formájától függetlenül, de ideális esetben erre a címre

DONGFENG Import HU Kft.

Nám. Osloboditeľov 3B 040 01 Košice – mestská časť Juh

Tel.: +36 30 297 5550

E-mail: info@dongfengmotor.hu

Ez az információ a személyes adatok feldolgozásáról az Art. A GDPR 13., 14. és 21. pontja, valamint a törvény 19., 20. és 27. szakasza időnként módosítható vagy kiegészíthető. Minden változtatást közzéteszünk weboldalunkon, ahol megtalálható a dokumentum régebbi verzióinak archívuma is.

Szlovák információs szövegtervezet a Facebook képpontszerszámról és egy külön szakasz a részvétel visszavonásának lehetőségéről a webhelyére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat mellett:

Ez a webhely a Facebook Inc. remarketing funkcióját használja. („Facebook”) nevű „saját közönség”. Érdeklődésen alapuló hirdetések („Facebook-hirdetések”) megjelenítésére használják a webhely látogatóit, amikor felkeresik a Facebook közösségi hálózatot

Amikor ezen a webhelyen tartózkodik, közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel. A Facebook ezeket az információkat a személyes Facebook felhasználói fiókjához fogja társítani. A Facebook közösségi hálózaton keresztül történő adatgyűjtésről és felhasználásról, az ezzel kapcsolatos jogairól és személyes adatainak védelméről a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál további információt: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Alternatív megoldásként letilthatja az „egyéni közönség” remarketing funkcióját ezen a linken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. A kikapcsoláshoz be kell jelentkeznie Facebook -fiókjába.

Forgalmi statisztika

Weboldalunk optimális teljesítményének biztosítása érdekében anonim adatokat rögzítünk és tárolunk a Sophus3 Kft. Technikai megoldásai segítségével. (www. sophus3.de), de ugyanakkor ezen adatok felhasználásával álnéven regisztrált felhasználói profilokat állítunk össze. Ebből a célból cookie -k használhatók, amelyek lehetővé teszik egy adott internetböngésző felismerését. Az álnév viselőjére vonatkozó adatok azonban nem kerülnek rögzítésre a felhasználói profilban, amíg a látogató kifejezett beleegyezését nem adja. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az IP -címek közvetlenül a rögzítés után szennyeződnek, így nem rendelhetők hozzá felhasználói profilokhoz. A webhely látogatói bármikor nem értenek egyet ezen adatok rögzítésével és tárolásával a [//web.auto.sophus3.com/s3optout.html] címen.

Ez a webhely is a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. („Google”) webes elemzési szolgáltatása. („Google”). A Google Analytics cookie -kat használ a látogatókra vonatkozó információk (beleértve az IP -címeket) gyűjtésére, amelyek a számítógépén tárolt szöveges fájlok. Az Ön IP -címe anonimizálódik, és a Google nem társítja azt más, az Ön birtokában lévő információhoz. Megtagadhatja a cookie -k használatát, ha kiválasztja a megfelelő beállításokat az internetes böngészőjében. Ne feledje azonban, hogy ebben az esetben a webhely nem minden funkciója érhető el. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a Google adatokat (cookie -kat és IP -címeket) gyűjtsön és használjon, ha letölti és telepíti a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ címen elérhető böngészőbővítményt. Használati feltételeinkről és adatvédelmi irányelveinkről a https://www.google.com/analytics/terms/ címen olvashat bővebben.

További adatvédelmi információk a Dongfeng Facebook rajongói oldalon

A Dongfeng Facebook Fanpage -en lehetősége van arra, hogy információt szerezzen szolgáltatásainkról és termékeinkről, vagy kommunikáljon velünk. Facebook -oldalunk és az általa végzett személyes adatok feldolgozása a közös üzemeltetők közötti, az Art. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) a Facebook Ireland Ltd. -vel, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország), amely a feldolgozásról szóló megállapodás alapján a fő felelősséggel tartozik . E megállapodás megkötésének eredményeként nem tudunk önállóan dönteni a felhasználásra és a végrehajtásra vonatkozó bemeneti és statisztikai adatok feldolgozásáról. Ezért a Facebook az elsődleges felelőssége az adatoknak a Webhelystatisztikákon keresztül történő feldolgozásáért és a GDPR -ból eredő valamennyi kötelezettség teljesítéséért ezen személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy ha meglátogatja Facebook rajongói oldalunkat, felhasználói személyes adatait az EGT -n kívül is feldolgozhatjuk. Minősített szolgáltatóként a Facebook elkötelezett amellett, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szabványainak a Privacy Shield program szabályainak megfelelően. Bővebb információ (2018.11.2 -től) itt érhető el:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Adatait piackutatási és promóciós célokra dolgozhatjuk fel, például felhasználói profilok és elemzések létrehozására, valamint azok felhasználására hirdetések megjelenítésére az Ön viselkedési mintái alapján. A cookie -kat általában az Ön számítógépén tárolják.

E tekintetben a Webhelystatisztika funkció lehetővé teszi számunkra, hogy különböző statisztikákat szerezzünk be a Facebookról a Facebook rajongói oldalunkkal kapcsolatban, például az összes oldalmegtekintést, kedvelést, oldaltevékenységet, bejegyzések és megjegyzések elemzését és interakcióit, videomegtekintéseket, megosztott megtekintések elemzését. Tartalom, válaszok, nemi adatok, származási hely, nyelvek, megtekintések és kattintások az üzletben, kattintások az útvonaltervezőre és a telefonszámokra. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy vonzóbbá tegyük webhelyünket, és az Ön igényeihez igazítsuk (például bizonyos tartalmak közzétételének megfelelő időpontjának meghatározásával).

A felhasználók személyes adatainak Facebook -oldalunkon történő feldolgozása jogos érdekeinken alapul, hogy megfelelő, célzott tartalmat tudjunk biztosítani Önnek a felhasználók tájékoztató jellegű közleményeiről és közléseiről (a jogalap a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja). a GDPR). Ha a Facebook, mint a platform szolgáltatója, beleegyezését kéri bizonyos személyes adatok konkrét feldolgozásához, akkor ez az Art. 6 par. 1 levél a) GDPR.

Az érintettek jogainak gyakorlásával és az információigényléssel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy a leghatékonyabb közvetlenül a Facebookhoz fordulni (lásd: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Ha további információra van szüksége az adatok feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a személyes jogainak védelmére vonatkozó jogokról és lehetőségekről, beleértve az adatok feldolgozásának megtagadásának lehetőségét, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit a https://www.facebook.com címen. /about/privacy/és a „Facebook Site Statistics” oldalon a https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data címen

Leiratkozás: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vagy //www.youronlinechoices.com

Google Analytics Jogi nyilatkozat

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást is használja, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google”) webes elemzőszolgáltatása. A Google Analytics cookie -kat használ, amelyek a számítógépére helyezett szöveges fájlok, hogy segítse a webhelyet a cookie által a webhely használata során generált információk elemzésében (beleértve az Ön IP -címét). Az Ön IP -címe anonimizálódik, és a Google nem társítja az Ön IP -címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. Ön megtagadhatja a cookie -k használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőjében. Ha azonban így tesz, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a Google adatokat (cookie -kat és IP -címet) gyűjtsön és használjon – mindössze le kell töltenie és telepítenie kell egy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen elérhető bővítményt? Használati feltételeinkről és adatvédelmi irányelveinkről a https://www.google.com/analytics/terms/ címen olvashat bővebben.

A Google adatvédelmi gyakorlatának áttekintéséhez kattintson ide, és jelentkezzen ki a Google Analytics szolgáltatásból minden webhelyen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A böngészőbővítmény vagy a mobilböngészés alternatívájaként letilthatja a Google Analytics szolgáltatást az alábbi linkre kattintva. „Opt-out cookie” kerül beállításra a számítógépén, hogy megakadályozza a jövőbeni adatgyűjtést a webhely látogatása során. (Ez az opt-out cookie csak ezen a böngészőn belül fog működni a készüléken. Ha törli a cookie-kat a készüléken, de továbbra is szeretné letiltani a webhely követését, akkor újra meg kell kattintania a linkre.)

Google reCAPTCHA:

Weboldalunkon a Google reCAPTCHA funkcióját is használjuk, a spamek és visszaélések megelőzése iránti jogos érdekünk alapján. Ezt a funkciót elsősorban annak megkülönböztetésére használják, hogy bizonyos adatokat természetes személy adott -e meg, vagy azok visszaélések automatikus feldolgozás formájában. Ez a szolgáltatás magában foglal egy IP -címet vagy más, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges adatokat a Google -nak. Ha további információra van szüksége a Google reCAPTCHA -ról és a Google adatvédelmi irányelveiről, látogasson el a https://policies.google.com/privacy?hl=hu webhelyre